Xe Tải Chính Hãng Miền Nam > Tin tức > BIỂU LÃI SUẤT / ĐIỀU KIỆN CHO VAY CÁC NGÂN HÀNG LIÊN KẾT

BIỂU LÃI SUẤT / ĐIỀU KIỆN CHO VAY CÁC NGÂN HÀNG LIÊN KẾT

Khách hàng cá nhân

STT Nội dung Ngân hàng TMCP Sacombank Ngân Hàng Á Châu ACB Ngân Hàng Quốc Dân NCB Ngân Hàng Đầu Tư
Và Phát Triển Việt Nam
BIDV
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt nam
VietinBank
Ngân Hàng TNHH MTV
PUBLIC VIET NAM
VID BANK
1 TLCV 70% 70% – 85% 75% 70% -> 85% 70% 70%
2 THCV 60 Tháng 72 Tháng 72 Tháng 60 Tháng 60 Tháng 48 Tháng
3 Lãi suất vay 8.8% / năm
Tháng 13 + biên độ 2.0% / năm
10% _ 10.5% / năm 6.8% / năm
Tháng 13 + biên độ 4% / năm
8% / năm
Tháng 13 + biên độ 3 -> 3.5 % / năm
7.7% / năm
Tháng 13 + biên độ 2.3% / năm
7.5% / năm
9.5 % năm sau
4 KV giải ngân Bình Dương
Bình Phước
Tây Ninh
Đồng Nai
TP.HCM
Việt Nam Bình Dương
Bình Phước
Đồng Nai
TP.HCM
Miền Nam Bình Dương
Bình Phước
Đồng Nai
TP.HCM
5 TGTĐ 1.5 Ngày  03-05 ngày 1.5 Ngày 2 Ngày 1 Ngày
6 PTTH Trong 12 tháng: 3% Trong 12 tháng: 3% Trong 12 tháng: 4% Trong 12 tháng : 2%
Từ 13 đến 24: 2% Từ 13 đến 24: 2% Từ 13 đến 24: 3% Từ 13 Đến 24 : 1.5 %
Từ 25 đến 36: 1% Từ 25 đến 36: 1% Từ 25 đến 36: 1.5% Từ 25 Đến 36 : 0.5 -> 1.0 %
Từ 37 trở đi miễn phí Từ 37 trở đi miễn phí Từ 37 trở đi miễn phí

Khách hàng doanh nghiệp

STT Nội dung Ngân hàng TMCP Sacombank Ngân Hàng Á Châu ACB Ngân Hàng Quốc Dân NCB Ngân Hàng Đầu Tư
Và Phát Triển Việt Nam
BIDV
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt nam
VietinBank
Ngân Hàng TNHH MTV
PUBLIC VIET NAM
VID BANK
1 TLCV 70% 60%
48 Tháng
9.0%/năm. Tháng 07+ Biên độ 3.0%/ nămViệt Nam
80% 70% -> 85% 70% 70%
2 THCV 60 Tháng 72 Tháng 60 Tháng 60 Tháng 48 Tháng
3 Lãi suất vay 8.8 % / năm
Tháng 13 + biên độ 2.5% / năm
8.0% / năm
Tháng 13 biên độ từ 3.0- 3.5%.
8.5% / năm
Tháng 13 + biên độ 3 -> 3.5 % / năm
* Vay VNĐ Cố Định
1 năm -> 7.7%
2 năm -> 8.7 %
3 năm -> 9.1 %
4 năm -> 9.5 %
5 năm -> 10.3 %
7.5% / năm
9.5 % năm sau
4 KV giải ngân Bình Dương
Bình Phước
Tây Ninh
Đồng Nai
TP.HCM
Bình Dương
Bình Phước
TP. HCM
Miền Nam * Vay mua ô tô : ưu đãi 6 tháng
+  24 -> 36 tháng : 7.9 %
tháng 7 + biên độ 3.5 %
+ 36 -> 48 tháng : 7.7 %
tháng 7 + biên độ 3.5 %
+ 48 -> 60 tháng : 7.5%
Bình Dương
Bình Phước
Đồng Nai
TP.HCM
PTTH Trong 12 tháng: 3% Trong 12 tháng: 3.5% Trong 12 tháng : 2%
Từ 13 đến 24: 2% Từ 13 đến 24: 3% Từ 13 Đến 24 : 1.5 %
Từ 25 đến 36: 1% Từ 25 đến 36: 1.5% Từ 25 Đến 36 : 0.5 -> 1.0 %
Từ 37 trở đi miễn phí Từ 37 trở đi miễn phí Từ 37 trở đi miễn phí
5 TGTĐ 1 Ngày 1.5 Ngày 2 Ngày

093 123 8881